<p>Hilversum</p> <p>Uitgeverij Verloren is de grootste werkelijk in geschiedenis gespecialiseerde uitgeverij in Nederland en heeft een grote bijdrage geleverd aan het verspreiden van de kennis van de vaderlandse en middeleeuwse geschiedenis. Daarnaast heeft zij in de loop der jaren steeds meer gepubliceerd op het terrein van de historische letterkunde.</p> <p>Meer informatie vindt u op de <a target=_blank href=http://www.verloren.nl/>webstek</a>.</p>

Uitg_Verloren (57)

De voorzienigheid en de geschiedenis. Een geschiedenis over negentiende-eeuwse geschiedschrijvers

De geboorte van het moderne ik. Geluk en identiteit in Nederlandse egodocumenten, circa 1500-1850.

De jacht. Een cultuurgeschiedenis van jager, dier en landschap.

Hekelen met humor. Maatschappijkritiek in het zeventiende-eeuwse komische toneel in de Nederlanden.

Metamorfose van stad en devotie. Ontstaan en conjunctuur van kerkelijke, religieuze en charitatieve instellingen in Amsterdam in het licht van de stedelijke ontwikkeling, 1385-1435.

Kronieken van het Frankische Rijk. Annales Regni Francorum.

Het middeleeuwse openbare badhuis: fenomeen, metafoor, schouwtoneel.

Op weg naar de hemelse Bruidegom. Twaalf heiligenlevens uit een Amersfoorts handschrift.

Jeruzalem, Jeroesjalajiem, Al-Qudq. De heilige stad door de eeuwen heen.

Jaarboek de Zeventiende Eeuw: Deugd en ondeugd.

Het Gruuthuse-handschrift. Hs. Den Haag, Koninklijke Bibliotheek, 79K10. 2 delen.

Een aartsbisschop aangeklaagd in Rome. Dagboeken over het verblijf van Petrus Codde te Rome (1700-1703).

Humor in de Oudheid (Lampas. Tijdschrift voor classici)

Perkament in stukken. Teruggevonden middeleeuwse handschriftfragmenten.

Mohammed en de Late Oudheid

Kom maar binnen! Zwarte Piet in spotprenten, 1871-2017.

Overschilderd: van Gregoriusmis naar Bijbeltekst. De reformatie van de Utrechtse Jacobukerk.

Scivias. Ken de wegen. Deel 3.

Middeleeuwers in drievoud: hun woonplaats, verwantschap en voeding.

Veel mooie woorden. Etty Hillesum en haar boekje Levenskunst.

Voor de tijd van het jaar. Vervaardiging, organisatie en gebruikscontext van Middelnederlandse devote liedverzamelingen, ca. 1470-1588).

Katholieke architectuur in de twintigste eeuw. De vier architecten van de Leidse familie Van der Laan.

Vrouwen en vroomheid. De boetvaardige zusters van het Sint-Ursulaklooster in Purmurend (1392-1572).

De hemelse hiërarchie van Dionysius de Areopagiet.

Thomas More, zijn wereld en zijn Utopia.

Ik heb mijn lief in eeuwigheid. Functies en thema’s van Middelnederlandse devote liederen, collaties en viten.

Vragen voor Eckhart. De Dialoog tussen Eckhart en de leekals kritische zoektocht naar een veertiende-eeuwse lekenspiritualiteit.

Madoc. De valse middeleeuwen.

Een bovenaardse vrouw. Zes eeuwen verering van Liduina van Schiedam.

Dit is de pelgrimage van het Heilig Land en daaromtrent. Bloemlezing uit de reisverslagen vande Jeruzalemgangers uit de Nederlanden (1450-1650)

God (1000-1300) en andere essays over literaire aspecten van het christendom.

De reis van Sint Brendaan