Vragen voor Eckhart. De Dialoog tussen Eckhart en de leekals kritische zoektocht naar een veertiende-eeuwse lekenspiritualiteit.

Lekenspiritualiteit is een ‘hot item’, te meer daar priesters steeds zeldzamer worden. Vermoedelijk zal het gegeven enkel nog aan belang winnen in de toekomst. Maar lekenspiritualiteit is geen uitvinding van de 21ste eeuw. Reeds in de middeleeuwen, een periode met veel religieuze vernieuwingen, denkt men er grondig over na. In de Nederlanden ontstaat bijvoorbeeld de begijnen- en bogardenbeweging, samen met broeders en zusters van het gemene leven. Zij achten een persoonlijke relatie met God, zonder mediatie van priesters, helemaal niet uitgesloten, wat een vrij nieuwe gedachte was. “De dialoog tussen Eckhart en de leek” is een vrij onbekend pamflet uit de 14de eeuw tussen vrijgevochten leken en behoudsgezinde religieuzen. Het toont nog maar eens hoe sommige ideeën eeuwen nodig hebben vooraleer ze gemeengoed zijn. Het boek getuigt ook van het feit dat die leken nog zoekende zijn. Het is allemaal nog niet verworven. Een zeer boeiend tijdsdocument. (EN)

Y. VAN DAMME, Vragen voor Eckhart. De Dialoog tussen Eckhart en de leekals kritische zoektocht naar een veertiende-eeuwse lekenspiritualiteit., Hilversum (Verloren), 2016
29 EUR