Op weg naar de hemelse Bruidegom. Twaalf heiligenlevens uit een Amersfoorts handschrift.

Het heiligenleven is in de hele middeleeuwen een van de belangrijkste literaire genres. Er zijn dan ook honderden manuscripten bewaard. Een manuscript van omstreeks 1480 uit Amersfoort wordt bewaard in de Koninklijke Bibliotheek van België. Het bevat een vijftigtal heiligenlevens voor een nonnenklooster en is uniek te noemen: van vele levens is geen tweede versie bewaard gebleven! Voor deze uitgave is een selectie van 12 vitae gekozen, waaronder toch enkele bekende: Birgitta, Amelberga, Aldegonda en de Drie Zusters. De middelnederlandse tekst wordt geflankeerd door een hertaling en die is op haar beurt heel rijk geannoteerd. Het gaat om een modeluitgave, die kort maar degelijk is ingeleid. Een prachtig en waardevol boek voor de middelnederlandse hagiografie. (HG)

L. E.A. JONGEN, Op weg naar de hemelse Bruidegom. Twaalf heiligenlevens uit een Amersfoorts handschrift., Hilversum (Verloren), 2020
29 EUR