Jeruzalem, Jeroesjalajiem, Al-Qudq. De heilige stad door de eeuwen heen.

Naast Rome zijn er weinig steden die kunnen getuigen van zo een rijke geschiedenis als Jeruzalem. Door de aanwezigheid van de grote drie monotheïstische godsdiensten en hun conflicten, zouden we haast vergeten dat die geschiedenis zich ook uitstrekt tot duizend jaar daarvoor! Een sterk redactieteam van experten buigt zich over die hele geschiedenis. Gaande van het Oude Testament, tot de glorie van Jeruzalem onder Herodes de Grote en tot nu. Ondertussen maken we kennis met het Jeruzalem uit de vierde eeuw aan de hand van het beroemde, oudst bewaarde pelgrimsverhaal van Egeria en met het franciscaans Jeruzalem uit de middeleeuwen. De auteurs beperken zich tot de periode van het Brits bestuur over Palestina. Wanneer het over de eigen tijd gaat, gaat het hoofdzakelijk over de archeologische ontwikkelingen in de stad. De laatste twee decennia komen er fascinerende vondsten aan het licht die een nieuwe kijk op het verleden van de stad. Het boek is prachtig geïllustreerd met tal van onbekende iconografie omtrent Jeruzalem. (DK)

J. VAN DEN BENT E.A., Jeruzalem, Jeroesjalajiem, Al-Qudq. De heilige stad door de eeuwen heen., Hilversum (Verloren), 2020
25 EUR