De jacht. Een cultuurgeschiedenis van jager, dier en landschap.

De adel was eeuwenlang een prerogatief van de adel om de doodeenvoudige reden dat zij de gronden bezaten en … de tijd hadden. In de twintigste eeuw wordt de jacht voor quasi iedereen toegankelijk en verandert ze van een verstrooiend tijdverdrijf in een tak van natuurbehoud. Deze bundel bevat een hele reeks cultuurhistorische essays die de jacht in Nederland bestuderen. Het eerste deel van het boek bekijkt de jacht vanuit een elitair perspectief: de prerogatief waarvan eerder sprake. Het tweede deel gaat dieper in op hoed e jacht het landschap ingrijpend veranderd heeft (door de aanleg van parken, bossen en heel wat jachtarchitectuur). Het derde deel duikt de eigen tijd en onderzoekt de conflicten die er ontstaan zijn tussen jacht en natuurbehoud. Door dat laatste krijgt het boek ook een juridische insteek. Het hele boek is fascinerend geïllustreerd met een iconografie die we zelden tegenkomen. (JG)

C. GIETMAN, De jacht. Een cultuurgeschiedenis van jager, dier en landschap., Hilversum (Verloren), 2021
29 EUR