Middeleeuwers in drievoud: hun woonplaats, verwantschap en voeding.

Naar aanleiding van de 90ste verjaardag van historica Johanna Maria van Winter (universiteit van Utrecht) kreeg zij een bundeling van een groot aantal belangrijke artikels van haar cadeau. Van Winter werkte op een drietal grote thema’s tijdens haar loopbaan: topografie, adel en voeding. Rond die thema’s zijn 29 artikels en bijdragen van haar verzameld en heruitgegeven in één handzaam boek.Een aantal van haar artikels beperken zich tot Utrecht, maar de meeste betreffen de Nederlanden in de periode van de middeleeuwen. Het boek bevat een aantal verfrissende artikels, zoals dat over de herkomst van het banket, het gebruik van suiker in de keuken en van planten in geneeskunde ... De bijdragen over voeding zijn de meest toegankelijke. Die over de adel zijn meestal erg regionaal gebonden. Het is een prachtig geïllustreerd boek en een ‘must’ voor mensen die bezig zijn met middeleeuwse cultuurgeschiedenis. (JG)

J. VAN WINTER, Middeleeuwers in drievoud: hun woonplaats, verwantschap en voeding., Hilversum (Verloren), 2017
39 EUR