Humor in de Oudheid (Lampas. Tijdschrift voor classici)

Het tijdschrift Lampas besteedt in dit nummer aandacht aan het aspect humor in de Oudheid. Een heel moeilijk onderwerp gezien de cultureel verschillende context en humor heel contextgebonden is. Niet verwonderlijk dat men in de oudheid met heel andere dingen lachte als nu, maar waarmee dan? En dan zijn er nog de grote schrijvers van komedies: Aristophanes, Terentius en Plautus. De Grieken hebben dus niet enkel ernstige filosofie nagelaten. Nochtans is er steeds heel weinig aandacht uitgegaan naar dat onderwerp. In dit tijdschrift wordt stilgestaan bij een aantal facetten: seksuele humor bij Diogenes, Plutarchus' schertsschriften, visuele humor in het Romeinse Rijk, de tragikomedies van Plautus en nog veel meer. Een prachtig nummer! (HG)

DIVERSE AUTEURS, Humor in de Oudheid (Lampas. Tijdschrift voor classici), Hilversum (Verloren), 2019
25 EUR