05.06.2019 (35)

De kerk als tijdmachine

De besloten hofjes van Mechelen. Laatmiddeleeuwse paradijstuinen ontrafeld.

Van keurslijf tot caravan. Vier eeuwen dagelijks leven.

De klank van de stad. Een cultuurgeschiedenis van Venetië.

Het Gruuthuse-handschrift. Hs. Den Haag, Koninklijke Bibliotheek, 79K10. 2 delen.

Een geschiedenis van de Europese muziek tot 1900.

Medieval Saints and Modern Screens. Divine Visions as Cinematic Experience.

De macht van het heilige.

De twee gezichten van Vrouwe Fortuna.

Troost in filosofie.

Een aartsbisschop aangeklaagd in Rome. Dagboeken over het verblijf van Petrus Codde te Rome (1700-1703).

De boekhandel van de wereld. Drukkers, boekverkopers en lezers in de Gouden Eeuw.

Christ on a Donkey. Palm Sunday, Triumphal Entries and Blasphemous Pageants.

Het katholicisme in Europa. Een geschiedenis.

Platoonse liefde. Symposium en Phaedrus.

Schubert. De biografie.

Vredestichters. De verdragen van Versailles en Parijs, 1919.

Bonaventure, On the Eucharist (Commentary on the Sentences, Book IV, dist. 8-13).

Verbijstering, veelheid, verschil. Fundamentele inzichten van actuele filosofen.

Karel de Grote.

De maakbare baby. Een onbegrensd verlangen?

Humor in de Oudheid (Lampas. Tijdschrift voor classici)

Heidense heiligdommen. Zichtbare sporen van verloren verleden.

Onbeminde gelovigen. Waarom we religieus blijven.

Gelatenheid in de kunst. Nijhoff, Braque, Kawabata.

Spinoza. Zijn filosofie in 50 sleutelwoorden.

Het meisje en de geleerde. Kroniek van twee verloren gewaande Rembrandts.

Leven en werk van Hildegard van Bingen.

School van liefde. Cisterciënzers en hun spiritualiteit.

De mens is geest. Kierkegaards humanisme.

Identiteit, waardigheid, ressentiment en identiteitspolitiek.

Bruegel. De schilder van boeren en heiligen.