Een geschiedenis van de Europese muziek tot 1900.

Maes doceert musicologie aan de universiteit van Gent en heeft zijn cursus uitgegeven als een voor iedereen toegankelijk boek. Ondanks het feit dat het om een academische uitgave gaat, bevat het werk geen voetnoten. De studie start met een kort overzicht van de oudheid. Buiten het feit dat we weten dat er immens veel gemusiceerd werd (vooral bij de Romeinen), weten we er bijna niks over. Een kort hoofdstuk dus. Dat geldt ook voor de vroege middeleeuwen. De auteur komt pas goed op dreef vanaf de renaissance en de polyfonie. De belangrijke meerwaarde is dat de auteur de muziekgeschiedenis in de grote culturele context plaatst. Het is veel meer dan een oplijsting van componisten en werken. Alles wordt gesitueerd in een tijdskader en dat maakt de literatuur een stuk boeiender. In het Nederlandse taalgebied is dit met meest recente overzicht van de muziekgeschiedenis. (DV)

F. MAES, Een geschiedenis van de Europese muziek tot 1900., Gent (Academia Press), 2019
45 EUR