Karel de Grote.

De groten van de geschiedenis blijven het doen: Napoleon, Hitler, Lodewijk XIV ... Vanzelfsprekend valt er zelden iets nieuws te rapen bij onderwerpen die zo zijn uitgemolken. Dat is ook nu het geval. Het meeste nieuws viel twee jaar geleden te rapen in Aken ter gelegenheid van de megagrote expositie over Keizer Karel de Grote. Raoul Bauer toont zich een excellente maker van syntheses en dat doet hij hier opnieuw. Voordeel is dat we een heel vlotte stijl en heel vlotte lectuur krijgen in een boek dat bijzonder verzorgd is uitgegeven. Het beeld is genuanceerd. Er wordt zeker geen hagiografie opgetrokken. Gelukkig krijgen tussen we tussen de veldslagen door ook nog wat cultuur aangereikt. Last but not least: Karel is een belangrijke figuur in de kerstening van Europa! (EN)

R. BAUER, Karel de Grote., Gorredijk (Sterck & De Vreese), 2019
24,99 EUR