Identiteit, waardigheid, ressentiment en identiteitspolitiek.

Fukuyama werd op slag wereldberoemd met het boek 'Het einde van de geschiedenis en de laatste mens'. Dat bleek een grote vergissing te zijn en dus volgende er nog boeken. Fukuyama gebruikt graag de economie als een ultiem verklaringsmodel en dat is nu anders. Aan de basis van het wereldwijd toegenomen populisme situeert hij geen economische motieven, maar wel identitaire. De wereld is te groot geworden en mensen zijn wanhopig op zoek naar een bevattelijke identiteit. Mensen zoeken erkenning en waardigheid en dwingen dat steeds meer stringenter af. Dat leidt natuurlijk tot massale conflicten, niet enkel intranationaal, maar ook internationaal. Iedereen wil erkend worden op basis van nationaliteit, gender, religie of eender wat. Geen wonder dat alles onoverzichtelijk en chaotisch is geworden. Helaas ... we komen niet heel veel te weten over mogelijke oplossingen en daar blijft de lezen wat op zijn honger zitten. Het deel over wat ons te doen staat is veel te kort in vergelijking met de analyse. (KD)

F. FUKUYAMA, Identiteit, waardigheid, ressentiment en identiteitspolitiek., Amsterdam en Antwerpen (Atlas/ Contact), 2019
19,99 EUR