<p>Amsterdam</p> <p>Uitgeverij Contact werd in 1933 opgericht in een poging de mensen te wijzen op de gevaren van het nazisme. Al vanaf het begin kenmerkte het fonds zich door goed leesbare boeken en een grote betrokkenheid bij de wereld. Om het met een inmiddels ouderwets woord te zeggen: engagement. Wat er toe leidde dat Contact als een van de weinige uitgeverijen 'goed' was in de oorlog, bijvoorbeeld door een groot aantal schrijvers op de loonlijst te zetten. Na de oorlog werd de betrokkenheid onder veel meer zichtbaar in het uitgeven van het Dagboek van Anne Frank. Dat fonds, het oude Contact, ging helaas in 1974 ten onder en werd verkocht aan Uitgeverij Bert Bakker, waar het tien jaar een sluimerend bestaan leidde in de vorm van de Contact-paperbacks, die lelijke boeken die toch altijd zo anders en eigen waren.</p> <p>In 1985 begon Uitgeverij Contact opnieuw onder leiding van Harko Keijzer, die de draad oppakte waar hij was afgebroken, met nieuwe auteurs als Yvonne Kroonenberg, Midas Dekkers, Renate Dorrestein, Ivan Wolffers en Levi Weemoedt, populaire auteurs die hoge literaire kwaliteit koppelden aan grote betrokkenheid bij de wereld. Die lijn is sindsdien alleen maar verder uitgebouwd, met een voor de Nederlandse uitgeverij betrekkelijk uniek sterk non-fictie fonds, niet in de laatste plaats op het gebied van wetenschap en geschiedenis. Ook in het fictie fonds gaat het altijd om de combinatie van kwaliteit en betrokkenheid.</p> <p>Voor meer informatie over de uitgeverij, verwijzen we u graag door naar hun <a target=_blank href=http://www.uitgeverijcontact.nl/>Webstek</a>.</p>

Uitg_Contact (50)

Escher worden.

Verrukkelijke baby’s. de geboorte in kaart gebracht.

Een ongewone geschiedenis van doodgewone dingen

De metamorfose van de wereld. Een mondiale geschiedenis van de negentiende eeuw

Leven. Wat de grootste psychologen ons vertellen over geluk, onbehagen en zingeving.

De ruwe oversteek. Groot-Brittannië, de slavernij en de Amerikaanse Revolutie.

Thuis. Filosofische verkenningen van het alledaagse.

De vrijheid om vrij te zijn.

De boekhandel van de wereld. Drukkers, boekverkopers en lezers in de Gouden Eeuw.

Het meisje en de geleerde. Kroniek van twee verloren gewaande Rembrandts.

Identiteit, waardigheid, ressentiment en identiteitspolitiek.

Het verboden boek. Mein Kampf en de aantrekkingskracht van het nazisme.

Endlösung. Het lot van de joden (1933-1949).

Het koninkrijk van de angst. Een filosofische blik op angst als politieke emotie.

Tijd. Hoe tijd en mens elkaar beïnvloeden.

De geschiedenis van de joden. Deel 2: Erbij horen (1492-1900).

De universele verklaring van de rechten van de mens.

God en ik. Wat je als weldenkende 21e eeuwer kunt leren van de Bijbel.

De kleine Darwin. Zijn baanbrekende evolutietheorie samengevat.

De grote boekenroof. Een zoektocht naar Europa’s verdwenen bibliotheken.

Het verboden boek. Mein Kampf en de aantrekkingskracht van het nazisme.

De levens van de grootste schilders, beeldhouwers en architecten.

Het merk Luther.

Het gezicht van een wereldrijk. Groot-Brittannië in portretten.

Ons creatieve brein. Hoe mens en wereld elkaar maken.

In het restaurant. Een cultuurgeschiedenis in vier gangen.

God in Amerika.

1924. Het kanteljaar van Hitler.

Bloemen. Een cultuurgeschiedenis.

Achter het verdwijnpunt. Op zoek naar een verloren Velàzquez.

Dichterbij. Kunst in details.

De plunderaars. De nazi-obsessie met kunst.