Het gezicht van een wereldrijk. Groot-Brittannië in portretten.

Schama is zo stilaan de éminence grisevan de Britse geschiedschrijving. Hij is bekend omwille van zijn briljante synthese en dat bewijst hij opnieuw met deze ‘biografie’ van Groot-Brittannië. Steeds weet hij te verrassen met bijzonder originele invalshoeken: de prentjes van Chaplin en Shaw die mensen bij een pakje sigaretten kregen, zegt bijvoorbeeld iets over het begrip roem dat een bijzondere verschijningsvorm kreeg. En wat zegt de pruikentijd over aan politiek doen? Hoe wordt en werd macht verbeeld in portretten? Aan de hand van een hele resem biografieën maken we kennis met vijf eeuwen Britse geschiedenis. Het boek is rijk geïllustreerd met kunstwerken die de tekst kracht bijzetten. (EN)

S. SCHAMA, Het gezicht van een wereldrijk. Groot-Brittannië in portretten., Amsterdam en Antwerpen (Atlas/Contact), 2016
39,99 EUR