In het restaurant. Een cultuurgeschiedenis in vier gangen.

Er zijn al zoveel geschiedenissen geschreven, maar een geschiedenis van het restaurant hadden we nog niet. Ribbat is de eerste die een integraal overzicht biedt van de cultuurgeschiedenis van het restaurant die start op het einde van de 19deeeuw in Frankrijk. Ribbat beschrijft de geschiedenis van Escoffier (die de nog steeds heersende hiërarchie in het restaurant introduceerde) tot McDonald’s. Verrassend is is dat in dat etablissement belangrijke maatschappelijke kwesties van de 20steeeuw tot uiting komen, zoals de rassensegregatie in nazi-Duitsland en het Amerika van na de Tweede Wereldoorlog. De seksuele revolutie wordt zelfs gekoppeld aan de culinaire revolutie van Gael Greene, een prominente restaurantrecensente vanNew York Magazine. Los van die invloedrijke evoluties, spelen zich in het restaurant ook talrijke historische anekdotes af, die Ribbat niet nalaat te vertellen. (EVS)

C. RIBBAT, In het restaurant. Een cultuurgeschiedenis in vier gangen., Amsterdam en Antwerpen (Atlas/Contact), 2016
21,99 EUR