De kleine Darwin. Zijn baanbrekende evolutietheorie samengevat.

Iedereen heeft de mond vol van Darwin en zijn evolutietheorie, maar slechts weinigen weten waar ze echt over gaat. Misschien kan dit beknopte boekje daarbij helpen. Een wetenschapsjournaliste heeft Darwin samengevat in een boekje dat op een drietal uurtjes uitgelezen is. De belangrijkste opvatting van Darwin is dat alles doorheen de tijd gevormd is en van iets gemeenschappelijks afstamt. De theorie verklaart ook variaties in de soorten en hun geografische spreiding. Zijn theorie maakte het mogelijk de soorten wetenschappelijker te classificeren. Met geen woord wordt echter gerept over hiaten. Tussendoor vernemen we ook nog wat biografische informatie over Darwin. (JG)

W. DE REK, De kleine Darwin. Zijn baanbrekende evolutietheorie samengevat., Amsterdam en Antwerpen (Atlas/Contact), 2017
9,99 EUR