De ruwe oversteek. Groot-Brittannië, de slavernij en de Amerikaanse Revolutie.

Ik zoek al decennia naar een boek dat me Amerika een beetje kan uitleggen. De bevolking is door en doos materialistisch en tegelijkertijd door en door religieus. Ze is totaal individualistisch en heroïsch en … door en door gelovig. Er is een totale scheiding tussen kerk en staat (straffer nog dan in Frankrijk) en toch eindigt geen enkele president een speech zonder Gods zegen over Amerika te vragen. Het probleem is dat ik steeds zocht in eigentijdse literatuur, tot een deel van de antwoorden gegeven werden in deze historische studie. Deze turf van de gereputeerde Britse historicus Simon Schama beschrijft de wordingsgeschiedenis van de VS en omdat die zo een eigenzinnig parcours heeft gevolgd, is ook het eigenaardige karakter van ‘de’ Amerikaan beter te verklaren (onder meer waarom de meeste Amerikanen een wapen hebben en waarom dat even heilig is als een kruisbeeld). Vervelen doet het boek nooit, want Schama is een geoefend auteur. Van Björn Soenens moeten we geen beter boek over Amerika verwachten … (ES)

S. SCHAMA, De ruwe oversteek. Groot-Brittannië, de slavernij en de Amerikaanse Revolutie., Amsterdam en Antwerpen (Atlas/Contact), 2020
34,99 EUR