De boekhandel van de wereld. Drukkers, boekverkopers en lezers in de Gouden Eeuw.

Een tweetal experten op het vlak van de boekdrukkunst hebben zich gebogen over Amsterdam en Leiden in de zeventiende eeuw. Amsterdam en Leiden zijn in de zeventiende eeuw wat Antwerpen in de zestiende was: het onovertroffen centrum van de boekdrukkunst. De auteurs leveren een chronologisch overzicht vanaf de eerste aanzetten omstreeks 1580 (Louis Elzevier) tot het verval begin achttiende eeuw, gesymboliseerd door het bankroet van Abraham Elzevier in 1712. Politieke en religieuze verwikkelingen in de Republiek hebben aanleiding gegeven tot een enorme productie. Maar ook de aanwezigheid van talloze gevluchte intellectuelen naar de vrije Republiek leidde tot een enorme productie. De auteurs bespreken verder ook de verkoop van boeken en het lezerspubliek. Vooral dat laatste is vernieuwend in dit prachtige naslagwerk. (KM)

A. PETTEGREE E.A., De boekhandel van de wereld. Drukkers, boekverkopers en lezers in de Gouden Eeuw., Amsterdam (Atlas Contact), 2019
39,99 EUR