Ons creatieve brein. Hoe mens en wereld elkaar maken.

Dick Swaab is in Nederland een bekende neurobioloog. Hij is tevens een bekende biologische determinist die niet zoveel op heeft met zoiets als de vrije wil. Dat leerde hij uitvoerig in de bestseller Wij zijn ons brein. In dit boek ontleedt hij hoe de ontwikkeling van ons brein allesbepalend is voor bijvoorbeeld onze beroepskeuze. En ons beroep vormt dan weer onze hersenen om enzovoort. Wij zijn een voortdurende interactie met de natuur en de cultuur die ons omringen. Onderzoek van onze hersenen toont dan ook aan waarom we een bepaalde studie hebben gedaan, waarom we met die bepaalde persoon getrouwd zijn enzovoort. In zijn vorige boek bestudeert hij het brein dat ons determineert, in dit boek bespreekt hij waarom elk brein zich anders ontwikkelt en vooral hoe kunst onze hersenen kan genezen. Het is een zeer bevreemdend boek voor niet-deterministen, maar het blijft de moeite waard om kennis te maken met deze belangrijke tak in de wetenschap (die wellicht niet zal blijven bestaan …). (HG)

D. SWAAB, Ons creatieve brein. Hoe mens en wereld elkaar maken., Amsterdam en Antwerpen (Atlas/Contact), 2016
29,99 EUR