De universele verklaring van de rechten van de mens.

Iedereen heeft de mond vol van de universele verklaring van de rechten van mens. Maar hoeveel artikels telt die verklaring? Hoe is ze ontstaan? Wat houden die artikel is? In 2018 is het 70 jaar geleden dat die rechten gepubliceerd werden en dus moest er boekje aan gewijd worden. Het is een verdienstelijk boekje geworden: beknopt, maar heel informatief. Ter vervollediging wordt nog een ander belangrijk document afgedrukt in dit werkje: het veel uitgebreidere verdrag inzake de rechten van het kind uit 1989. Belangrijk is dat in de inleiding de hele context en geschiedenis van dit belangrijk document wordt geschetst. (JG)

F. KARIMI (VOORW.), De universele verklaring van de rechten van de mens., Amsterdam en Antwerpen (Atlas/Contact), 2017
6,99 EUR