De metamorfose van de wereld. Een mondiale geschiedenis van de negentiende eeuw

De 19de eeuw is van een overweldigende invloed geweest op onze tijd. Tot op heden dragen we gevolgen van die periode. Het is de periode van de tweede industriële revolutie, van mondialisering, van enorme ontwikkelingen in de wetenschap, van natievorming … Om onze tijd te begrijpen in inzage in die periode onontbeerlijk. Osterhammel is hoogleraar geschiedenis en eindigt zijn carrière met een totaaloverzciht van de lange 19de eeuw. De lijvige studie telt meer dan 1000 bladzijden We krijgen met andere woorden een lijvig, integraal overzichtswerk waarbij helaas religie niet de sterkste kant of interesseveld van de auteur is geweest. Nochtans wordt het christendom van de 20ste eeuw in de 19de eeuw geboren. Jammer en onbegrijpelijk zelfs dat er slechts een dertigtal pagina’s aan gewijd worden. Voor het overige geen gebrek aan politieke, economische en sociale geschiedschrijving! (ES)

J. OSTERHAMMEL, De metamorfose van de wereld. Een mondiale geschiedenis van de negentiende eeuw, Antwerpen en Amsterdam (Atlas/Contact), 2022
59,99 EUR