Endlösung. Het lot van de joden (1933-1949).

Cesarini behoort tot de grootste experten op het vlak van de holocaust. Zijn hele leven als historicus is eraan gewijd. Wanneer hij in 2015 overlijdt is dit opus magnum pas voltooid. Cesarini gaat in dit lijvige werk chronologisch te werk. Telkens diept hij uit waar het in die bepaalde periode om draait. Zo vernemen we ook in de laatste fase van de holocaust waarom de Duitsers ermee bleven doorgaan, zelfs toen het front als aan het instorten was. Maar ook in de periode daarvoor hing de vervolging samen met de evoluties op het front. Dat is een verrassende connectie. Cesarini doet een beroep op al het voorhanden zijnde bronnenmateriaal en op zijn eigen decennialange ervaring met het thema. We krijgen niet zozeer erg nieuwe informatie, als wel een magistrale synthese. We krijgen ook beter inzicht in de diverse situaties, zoals die van België en Nederland. In Nederland was de vervolging heftiger omdat ze een burgerbestuur kregen van de Duiters. Dat liet zich natuurlijk gretig in met de Judenfrage. België kreeg een militair bestuur dat hoofdzakelijk geïnteresseerd was in verzetsdaden en minder in joden. Een magistraal boek! (DR)

D. CESARINI, Endlösung. Het lot van de joden (1933-1949)., Amsterdam en Antwerpen (Uitgeverij Atlas Contact), 2018
44,99 EUR