Het merk Luther.

Pettegree is een historicus uit Schotland. Ik denk niet meteen dat hij een lutheraan is, want zijn boek gaat nogal negatief in op het fenomeen Luther. Het is een soort van biografie die vooral inzoomt op Luther als een mediafenomeen en een vroege vorm van populisme. Wellicht is een deel daarvan waar, maar om hem daartoe te vernauwen gaat misschien wat ver. Toch legt Pettegree zien hoe het succes van Luther afhankelijk was van enkele nieuwe ontwikkelingen (de boekdrukkunst) om zijn succes in gans Europa te vestigen. Hij toont aan wat Luther gebruikte om een kerk te stichten en hoe hij altijd sluw tewerk ging. Het is vermoedelijk niet beste biografie over Luther, maar ze toont wel bepaalde aspecten die de reformator gemaakt hebben tot wie hij is. (ES)

A. PETTEGREE, Het merk Luther., Amsterdam en Antwerpen (Atlas/Contact), 2016
29,99 EUR