God in Amerika.

God en Amerika vormen een ideale combinatie. Het blijft voor het westen (en zijn marxistische) analyse een wonder waarom er zoveel gelovigen zijn in de VS, terwijl dat land zo modern wordt geacht. Waarom slaat de secularisatie er maar niet aan? De atheïste Yvonne Kroonenberg staat ook verwonderd over dat fenomeen en probeert het uit te zoeken door te gaan spreken met de Amerikanen zelf. Dit boek is geen wetenschappelijk feitenboek, maar een verslag van een reis naar haar vrienden van 1968 die ze in 2015 probeerde terug te zien en die … allemaal diepgelovig waren geworden. Met een groot respect bespreekt ze hun relaas. Tegelijkertijd beschrijft ze oprecht wat dit met haar doet. Kroonenberg lijkt te horen tot de generatie die graag zou geloven, maar uiteindelijk niet kan. (EVS)

Y. KROONENBERG, God in Amerika., Amsterdam en Antwerpen (Atlas/Contact), 2016
14,99 EUR