Tijd. Hoe tijd en mens elkaar beïnvloeden.

Sedert Einstein weten we dat tijd relatief is. Er zijn zoveel verschillende tijdsbelevingen als er mensen zijn. De beroemde filosoof Safranski erkent in dit boekje ook verschillende soorten tijd. Hij is beginnen na te denken over de tijd in een periode dat tijd geld is geworden, dat niets nog tijd mag kosten en dat we geen geduld meer leren om ervaringen te kwalificeren. Het werk draait uit op een apologie voor aandacht en bezinning: een kostbare manier om de tijd te savoureren en levenservaringen naar waarde te schatten. Hij analyseert ook nauwgezet waar ons verkeerd omgaan met de tijd vandaan komt. Maar hij geeft ook de remedie en die illustreert hij niet alleen aan de hand van filosofen, maar niet in het minst aan de hand van litteratoren. Safranski is een van die filosofen die soms meer heeft aan schrijvers dan aan collega-filosofen. (EN)

R. SAFRANSKI, Tijd. Hoe tijd en mens elkaar beïnvloeden., Amsterdam en Antwerpen (Uitgeverij Atlas Contact), 2018
15 EUR