Leven. Wat de grootste psychologen ons vertellen over geluk, onbehagen en zingeving.

Het zijn doorgaans de filosofie en de theologie die gaan over de grote levens- en zinvragen en ook over geluk. Frank Tallis, een psychotherapeut, doet het vanuit een heel andere hoek, namelijk de psychologie. Het is een boek waarin de grootste psychologen allemaal de revue passeren: Fromm, Reich, Freud … maar ook een heleboel minder bekende coryfeeën. Het levert heel uiteenlopende inzichten op, maar over één zaak zijn ze het roerend eens: zin en geluk kunnen ‘geregeld’ worden. In tegenstelling tot de theologen en (sommige) filosofen zien ze zingeving engeluk niet als iets transcendents, als iets dat van buiten moet komen. Is dat niet meteen het failliet van het psychologisch spreken over geluk en zingeving? Ondanks dat gegeven, maken we via Tallis toch kennis met een heleboel interessante inzichten uit de psychologie die daarom de theologie en filosofie niet noodzakelijk allemaal tegenspreken. Het gaat vooral over de klinische psychologie die vele blinde vlekken vertoont door in haar eigen idioom te blijven steken. (ES)

F. TALLIS, Leven. Wat de grootste psychologen ons vertellen over geluk, onbehagen en zingeving., Amsterdam en Antwerpen (Atlas/Contact), 2021
22,99 EUR