Een aartsbisschop aangeklaagd in Rome. Dagboeken over het verblijf van Petrus Codde te Rome (1700-1703).

Vanaf 1689 is Petrus Codde de leider van de katholieken in de Republiek. Geen eenvoudige opdracht in geen eenvoudig land, want met de geroemde tolerantie viel het niet zo goed mee. Benevens die problemen, wordt Codde ook nog eens beschuldigd van jansenisme en moet hij naar Rome om zich te verdedigen. Het loopt slecht af met Codde, want hij wordt in 1704 afgezet, wat heeft geleid tot een splitsing van de katholieken in de Republiek. De hele onderneming duurt drie jaar en het wonderlijke is dat er zeer uitgebreide dagboeken van bestaan. Die zijn nu uitgegeven door Dick Schoon in een lijvig boek. De dagboeken zijn immens belangrijk omdat ze ons een inkijk geven in het alles wat hem tijdens de reis trof (reisindrukken, culturele verschillen, besognes onderweg etc.). Maar we krijgen tevens een stevige inkijk in het functioneren van de kerk in Rome. (HG)

D. SCHOON, Een aartsbisschop aangeklaagd in Rome. Dagboeken over het verblijf van Petrus Codde te Rome (1700-1703)., Hilversum (Verloren), 2019
49 EUR