Bonaventure, On the Eucharist (Commentary on the Sentences, Book IV, dist. 8-13).

In de reeks 'Dallas Medieval Texts and Translations' verscheen een heel belangwekkend volume. In eerste instantie omdat het Bonaventura betreft en daarvan verschijnt niet veel. In tweede instantie omdat het onderwerp de eucharistie is. Bonaventura heeft daar ruim over geschreven, vandaar dat dit volume een van de dikste in de reeks is. In tegenstelling tot wat we zouden verwachten, ligt de doctrine over de eucharistie in Bonaventura's nog niet geheel vast en zijn er nog verschillende mogelijkheden. De inleiding schetst heel ruim de context waarin Bonaventura schrijft en dat is geen overbodige luxe. In de inleiding krijgen we ook een korte inhoud van wat de doctor zal behandelen. Ten slotte is er een glossarium met de specifieke termen van deze franciscaanse theoloog. Uitgebreide indices vergemakkelijken om iets op te zoeken. Het is kortom een modeluitgave. (JG)

J. JOHNSON, Bonaventure, On the Eucharist (Commentary on the Sentences, Book IV, dist. 8-13)., Leuven (Peeters), 2017
69 EUR