Medieval Saints and Modern Screens. Divine Visions as Cinematic Experience.

Alicia Spencer-Hall werkt aan de University of London en is gespecialiseerd in het toepassen van eigentijdse methodologieën op middeleeuwse literatuur. In dit boek onderneemt ze een gewaagd avontuur en interpreteert ze middeleeuwse mystici (meer bepaald de visionaire vrouwen van Luik) door de bril van de huidige cinematografie. Is het niet zo dat die vrouwen (Beatrijs van Nazareth, Elisabeth van Spalbeek, Christina de Wonderbare enzovoort) hun visioenen haast filmisch laten opschrijven of zelf noteren? Ontstaat in deze periode ook niet het reliekschrijn dat expliciet wil tonen wat erin zit? De analyse is verrassend, maar toont nieuwe aspecten van de immense rijkdom van die mystici. Het boek is een aanrader voor geïnteresseerden in de hagiografie. (ES)

A. SPENCER-HALL, Medieval Saints and Modern Screens. Divine Visions as Cinematic Experience., Amsterdam (Amsterdam University Press), 2019
89 EUR