<p>Amsterdam</p> <p>Amsterdam University Press (AUP) werd in 1992 door de Universiteit van Amsterdam opgericht naar Angelsaksisch model. Deze jonge, snelgroeiende uitgeverij heeft inmiddels een fondslijst opgebouwd met ruim 600 titels. De wetenschappelijke en populair-wetenschappelijke uitgaven van AUP verschijnen in het Nederlands of Engels en behandelen onderwerpen op het gebied van de geesteswetenschappen (taal en letteren, geschiedenis, filmstudies, kunst) en sociale wetenschappen (sociologie, politicologie, beleidswetenschappen)...</p> <p>(Overgenomen van de <a target=_blank href=http://www.aup.nl/>Webstek</a>)</p>

Uitg_AUP (44)

De Rijmbijbel van Jacob van Maerlant. Het oudste geïllustreerde handschrift in het Nederlands.

Het wonder van Sint-Maarten. Utrecht, een gelukkige stad.

Prints as Agents of Global Exchange, 1500-1800

Grote Geschiedenis van de Nederlandse taal.

Dan liever dood! Over martelaren en hun religieuze drijfveren

Trans and Genderqueer Subjects in Medieval Hagiography.

Soldaten van God. De Nederlandse strijders in het leger van de paus.

Christian Divination in Late Antiquity.

Saints, Infirmity and Community in the Late Middle Ages.

Death and Afterlife in the Pages of Gregory of Tours. Religion and Society in Late Antique Gaul.

Games and Game Playing in European Art and Literature, 16th-17th Centuries.

Medieval Saints and Modern Screens. Divine Visions as Cinematic Experience.

Christ on a Donkey. Palm Sunday, Triumphal Entries and Blasphemous Pageants.

Vreemd vertrouwd. D middeleeuwse mens en zijn ideeënwereld.

Ovidius. Het verhaal van een dichter.

Adriaen Brouwer. Meester van emoties. Tussen Rubens en Rembrandt.

Barokke stad. Antwerpen in de zilveren eeuw (1588-1713).

Wie schreef het requiem van Mozart?

Het leugenboek. Misvattingen en bedrog in de geschiedenis.

De katharen. Tussen werkelijkheid en fictie.

Leven met de goden. Religie in de oudheid.

Over God. Filosofen spreken over religieus geloof.

Secularistie. Een kleine geschiedenis van een groot verhaal.

Professor, bestaat God?

De lange schaduw der Germanen. Een worsteling van tien eeuwen met het Duitse zelfbeeld.

Thomas Aquinas’s Relics as Focus for Conflict and Cult in the Late Middle Ages. The Restless Corpse.

Remediating McLuhan.

Rembrandt. The Painter Thinking.

Church and Belief in the Middle Ages. Popes, Saints, Crusaders.

Isidore of Seville and his Reception in the Early Middle Ages.

Art in Spain and Portugal from the Romans tot he Early Middle Ages.

The Roots of Nationalism. National Identity Formation in Early Modern Europe (1600-1815).