Trans and Genderqueer Subjects in Medieval Hagiography.

Geschiedenis is en blijft voor een groot stuk ideologie. Dat wordt onder meer aangetoond doordat eigentijdse interesses stelselmatig geprojecteerd worden op het verleden. In dit geval lezen de talrijke auteurs plots LGTBQ+problematieken in middeleeuwse heiligenlevens. De auteurs hebben op multidisciplinaire basis het genderbinaire denken de middeleeuwse vitae vreemd is. Ze geven grif toe dat ze eigentijdse gendertheorieën daarvoor moeten toepassen op bronnen uit een totaal verschillend tijdsgewricht. Het gaat zover dat de auteurs zelfs transgenderheiligen zien (de veelbelovende titel dekt uiteindelijk slechts één vita, nl. van Sint-Marinos). Eén ding staat als een paal boven water: over pakweg dertig jaar kijken we meewarig naar door context bepaald historisch onderzoek als dit. (ES)

A. E.A. SPENCER-HALL, Trans and Genderqueer Subjects in Medieval Hagiography., Amsterdam (Amsterdam University Press), 2021
109 EUR