Death and Afterlife in the Pages of Gregory of Tours. Religion and Society in Late Antique Gaul.

Gregorius van Tours is misschien de belangrijkste bisschop van het Merovingische Rijk omwille van zijn indrukwekkende regeertijd en omdat hij daar ook veel over geschreven heeft. Lange tijd heeft men zijn geschiedwerk letterlijk genomen, maar nu weten we dat hij dat niet altijd zo bedoelde en dat hij een eigen agenda had. Dat maakt zijn geschiedwerk niet overbodig. Integendeel. Mits de juiste hermeneutiek ontsluiert die net de echte van zaken. Deze Engelse historicus heeft het oeuvre van Gregorius hoogst gedetailleerd gefileerd om na te gaan hoe christenen in de late oudheid dachten over stervenen verrijzen. Vanzelfsprekend gaat het ook over hoe zij dachten over het hiernamaals. Aan de hand van diverse Gregorius’ geschiedeniswerk en heiligenlevens, reconstrueert Jones het religieuze denken van onze Gallische voorouders. Gelukkig betrekt de auteur er niet alleen geschreven bronnen bij, maar ook archeologische vondsten. Die werpen tegenwoordig een nieuw licht op de interpretatie van vele literaire bronnen.

A.E. JONES, Death and Afterlife in the Pages of Gregory of Tours. Religion and Society in Late Antique Gaul., Amsterdam (AUP), 2020