Het leugenboek. Misvattingen en bedrog in de geschiedenis.

Fake news is zo oud als de mensheid. In de jaren negentig van de vorige publiceerde Anne Morelli De grote mythen uit de geschiedenis van België. Op een meesterlijke wijze ontmaskerde ze enkele grote mythes uit onze geschiedenis, zoals de oude Belgen, de Guldensporenslag en Hergé ... Dit boek lijkt er wel een kopie van te zijn, alleen is Janssens kleiner bier. Zijn vorige boeken bevatten tal van fouten en ook dit boek is kunst- en vliegwerk: de kist van Oxford vermeldt hij als echt en die is vals; om de vrouwvijandigheid van de kerk te verklaren gebruikt hij een in later tijden ingevoegd Pauluscitaat en hij zegt niks over Jezus zelf; op pag. 119 staat een grove fout bij de foto. Hij schrijft betrokken en geëngageerd, iets wat hij anderen verwijt! Ik vind het totaal onbegrijpelijk dat Amsterdam University Press boeken van Janssens uitgeeft. (ES)

U. JANSSENS, Het leugenboek. Misvattingen en bedrog in de geschiedenis., Amsterdam (AUP), 2017