Secularistie. Een kleine geschiedenis van een groot verhaal.

Als gelovigen over een ding de mond vol hebben is het wel secularisatie. De kenmerken die men dan aangeeft (leegstaande kerken en minder gelovigen) behoren eigenlijk niet tot de definitie! Secularisatie is het gegeven dat (vanaf de 19de eeuw) typisch kerkelijke taken (zorg en onderwijs) overgenomen worden door de seculiere overheden. In die zin is de secularisatie zo goed als voltooid. De auteur gaat echter uit van de eerste definitie (achteruitgang van het geloof) en constateert dan dat de secularisatie allesbehalve voltooid is. Integendeel zelfs. Religie is in West-Europa allesbehalve een marginaal fenomeen. En zeker op wereldschaal is van secularisatie helemaal geen sprake. Een verfrissend essay dat geregeld tot verbazing aanleiding geeft! (EN)

H. PAUL, Secularistie. Een kleine geschiedenis van een groot verhaal., Amsterdam (AUP), 2017
14,99 EUR