Soldaten van God. De Nederlandse strijders in het leger van de paus.

Het moet gezegd: de zoeaven spreken lang niet meer zo tot de verbeelding als ze lang gedaan hebben. Het pauselijk leger! In de tweede helft worden duizenden Nederlanders (en Vlamingen, maar die maken geen deel uit van dit boek) soldaat in het leger van de paus om de Kerkelijke Staten te beschermen. Meestal ging het om boeren en ambachtslui die gevolg gaven aan de oproep van de paus om het erfgoed van Petrus te beschermen. Het mocht uiteindelijk niet baten want de legers die zorgden voor de Italiaanse eenmaking zouden het halen op de paus en zijn troepen. De paus zou zich terugtrekken in het Vaticaan ‘als een banneling’. Schaepman bespreekt vooral de dagelijkse beslommeringen van de zoeaven. Minder aandacht gaat uit naar de grote veldslagen en de militaire strategieën. Aandacht gaat ook uit naar hun terugkeer in Nederland. Heel bijzonder! (EN)

K. SCHAEPMAN, Soldaten van God. De Nederlandse strijders in het leger van de paus., Amsterdam (AUP), 2021
24,99 EUR