Saints, Infirmity and Community in the Late Middle Ages.

De academische studies van AUP zijn niet erg voordelig, maar ze zijn natuurlijk wel wetenschappelijk top. De geneeskunde in de middeleeuwen heeft meer te maken met religie dan met wetenschap. Dat is algemeen geweten. Maar hoe functioneerde dat dan precies? Hoe werkten die heiligen? En hoe konden hun lichamen na hun dood als relieken nog verder genezing bewerken? En hoe konden sommigen door extreem te lijden heilig worden? Er zijn dus veel banden tussen ziekte en heiligheid. De auteur bespreekt al die gevallen hoogst gedetailleerd. Helaas komen weinigen van onze heiligen aan bod. Het draait vooral om Clara van Montefalco, Karel van Blois, Dauphine van Puimichel … maar gelukkig ook de bekendere Heilige Lodewijk en Franciscus van Assisi. De lezer moet beschikken over veel inlevingsvermogen, want het boek bevat tal van dingen die heden als zeer bizar overkomen. (JG)

J. KUULIALA, Saints, Infirmity and Community in the Late Middle Ages., Amsterdam (AUP), 2020
90 EUR