De Rijmbijbel van Jacob van Maerlant. Het oudste geïllustreerde handschrift in het Nederlands.

Voor een wel heel aanvaardbare prijs maakt de lezer kennis met een van de belangrijkste handschriften uit onze middeleeuwen, naast het handschrift van Jan Moritoen dat Vlaanderen aan Nederland verkocht heeft. Tevens is dit het oudste geschiedenisboek in het Nederlands. Die geschiedenis begint met de schepping, loopt over de Romeinse Tijd tot in de eigen tijd van van Maerlant (13de eeuw). Tal van experten belichten alle aspecten van het handschrift in het begin van deze uitgave. Daarna volgt weliswaar geen volledige heruitgave met hertaling, maar wel een repreductie van de 159 prachtige miniaturen met de bijhorende tekst in het Middelnederlands (en de noodzakelijke hertaling). Elke miniatuur wordt ook uitvoerig toegelicht, waardoor de eigentijdse lezer meteen meekan en dat is niet vanzelfsprekend. Er wordt een immense vertrouwdheid met de Bijbelse en de Romeinse Oudheid verlangd van de lezer. Onnodig te zeggen dat het geheel prachtig is uitgegeven en alle lof verdient. (HG)

B. e.a. CAERS, De Rijmbijbel van Jacob van Maerlant. Het oudste geïllustreerde handschrift in het Nederlands., Amsterdam (AUP), 2023
49,99 EUR