Rembrandt. The Painter Thinking.

Van de Wetering is niet niemand in de wereld van Rembrandt. Hij is een van de enigen in de wereld die bepaalt of een werk kan toegeschreven worden aan Rembrandt of niet. In 1968 werd hij teamlid van het Rembrandt Research Project en in 1993 werd hij er voorzitter van. Dit is zijn tweede grote en belangrijke monografie over Rembrandt. Wat het werk zo uniek maakt is de toetsing van het oeuvre van Rembrandt aan de toenmalige canons van schilderkunst. Wat de schilder van de Gouden Eeuw zo uniek maakt is dat Rembrandt – reeds van in een vroege fase – komaf maakt met alle voorschriften inzake menselijke proporties, poses en bewegingen, het gebruik van licht en schaduw, kleur en penseelwerk en dies meer. Rembrandt verovert reeds vroeg een eigen, unieke plaats in het landschap van die tijd, te vergelijken met Vermeer. Het boek illustreert bovendien hoe Rembrandt voortdurend worstelt met zijn eigen werk, dat steeds in progresslijkt te zijn. De auteur tracht te achterhalen welke reden de schilder heeft voor zijn voortdurende wijzigingen en voor het eindresultaat. Het is voor de eerste keer dat zo een uitgebreide monografie wordt gewijd aan het ‘denkproces’ van de meester. Het eerste hoofdstuk schetst prachtig de context van de schilderkunst in de 17deeeuw. Vandaar gaat het naar de reconstructie van Rembrandts eigen kunstopvattingen aan de hand van zijn werken. Een unieke aanpak! Onnodig te zeggen dat het boek schitterend geïllustreerd is. (HG)

E. VAN DE WETERING, Rembrandt. The Painter Thinking., Amsterdam (Amsterdam University Press), 2016
89 EUR