Christ on a Donkey. Palm Sunday, Triumphal Entries and Blasphemous Pageants.

Vlaanderen kent nog enkele Palmprocessies waarin Christus op een ezel wordt rond gedragen. De bekendste is die van Hoegaarden. Sommige musea hebben belangrijke middeleeuwse beelden van Christus op een ezel. Ook die hebben ooit gefunctioneerd in een processie. Max Harris, die ook al een belangrijke studie heeft gepubliceerd over het middeleeuwse zottenfeest, verbindt deze thematiek aan die van de plechtige intredes van vorsten in steden. Terwijl die laatsten de palmprocessies soms als godslasterlijk (Jezus afgebeeld op een ezel!) bestempelden, spiegelden ze zich er wel aan bij het ensceneren van hun eigen blijde inkomsten. Wat is dan het meest godslasterlijk? Harris heeft voor deze studie heel wat origineel onderzoek gedaan om dan uiteindelijk verrassende analogieën te creëren tussen kerkelijke praktijken en politieke persiflages. Een wonderlijke uitwisseling! (ES)

M. HARRIS, Christ on a Donkey. Palm Sunday, Triumphal Entries and Blasphemous Pageants., Amsterdam (Amsterdam University Press), 2019
89 EUR