Het wonder van Sint-Maarten. Utrecht, een gelukkige stad.

De heilige Martinus van Tours is de belangrijkste heilige van de Merovingische en de Karolingische dynastie. Om die reden is hij voor de geschiedenis van onze streken van uitzonderlijk belang. Steden en dorpen met hem als patroon dateren vaak uit de vroege middeleeuwen en dat is niet niks. Een monografie over Martinus is dan ook een geschenk. De insteek van dit boek is wel heel bijzonder: zonder meer wordt de link gelegd tussen de verering voor de heilige en het geluk van de stad Utrecht. Uit dankbaarheid heeft die stad voor de heilige tot stand gebracht (onder meer een groot muziekoeuvre waaraan aandacht wordt besteed). Terecht wordt veel aandacht besteed aan het heiligenleven dat een bisschop van Utrecht aan Martinus wijdde. Tevens maken we kennis met de rituelen waarmee op dit ogenblik Martinus nog steeds herdacht wordt. Het hele boek is schitterend geïllustreerd en bevat tal van nieuwe informatie met betrekking tot de verering van deze belangrijke heilige, waarvan het belang ver boven dat van de stad Utrecht uitstijgt. (HG)

E. (red.) ROSE, Het wonder van Sint-Maarten. Utrecht, een gelukkige stad., Amsterdam (AUP), 2022
24,99 EUR