De lange schaduw der Germanen. Een worsteling van tien eeuwen met het Duitse zelfbeeld.

In de 19de eeuw gaan tal van nieuwe naties op zoek naar hun ziel. Daarvoor zoeken ze naar hun oervolk. Voor de Duitsers zijn dat vanzelfsprekend de Germanen (ooit de geduchte tegenstanders van de Romeinen en daar begint de mythevorming reeds). Vanzelfsprekend is het gebruik van de Germanen in de nationaliteitsvorming (19de eeuw) en het nazisme (20ste eeuw) beter gekend. Maar von der Dunk besteedt ook aandacht aan een veel minder gekend aspect: de tweedeling germaans-protestants en romaans-katholiek in de 16de en de 17de eeuw. Ook daar worden fundamenten gelegd voor de latere identiteitsmythologie. Nog een bizar facet: ondanks de kwesties met het nazisme hernemen de Duitsers in de jaren 1960 opnieuw de historische ‘Germanenforschung’, terwijl dat in Vlaanderen tot op heden haast onmogelijk is, wegens politiek oncorrect. Doe ideologische beeldvorming wordt natuuurlijk onderlijnd door een (artistieke) beeldvorming en ook die komt uitvoerig tot uitdrukking in het boek. (VD)

T.H. VON DER DUNK, De lange schaduw der Germanen. Een worsteling van tien eeuwen met het Duitse zelfbeeld., Amsterdam (AUP), 2017