Isidore of Seville and his Reception in the Early Middle Ages.

Een decennium geleden werd Isidorus van Sevilla (zevende eeuw) uitgeroepen tot de patroonheilige van het internet. Dat is niet toevallig, want Isidorus geldt als de eerste encyclopedist. Het is een open deur intrappen als we beweren dat de oudheid tot ons gekomen is via de middeleeuwse kloosters, maar weinig is geweten welke centrale rol Isidorus daarin bekleed heeft. Zijn werken worden de eerste eeuwen na zijn overlijden in gans Europa gekopieerd en becommentarieerd, zodat hij een cruciale overgangsfiguur kan genoemd worden van oudheid naar middeleeuwen. Diverse experten buigen zich over nalatenschap: hoe hij de oudheid heeft bestudeerd en heeft doorgegeven en dat tot diep in de Karolingische periode en in gans Europa. Heel in het bijzonder gaat de aandacht uit naar hou hij de kennis van de oudheid als het ware gekerstend heeft. Boeken over Isidorus verschijnen maar zelden en het is dus onnodig het belang van deze academische studie te onderstrepen. (EN)

A. FEAR (E.A.), Isidore of Seville and his Reception in the Early Middle Ages., Amsterdam (AUP), 2016