Professor, bestaat God?

In 2014 ontving de universiteit van Groningen een brief van een zevenjarige jongen die wilde weten of God bestaat. Het is een sterrenkundige die besloot de vraag te beantwoorden en misschien gelukkig maar. Tegenwoordig genieten positieve wetenschappers een grotere credibiliteit als het over God gaat dan theologen. Barthels gaat zeer ernstig met de vraag om. Op een zeer redelijke manier schept hij als astronoom veel ruimte voor God. Hij benadert de vraag vanuit verschillende hoeken en spaart ook de wetenschap niet van de nodige kritiek. Hij is een heel open geest. Zijn antwoord lokte in Nederland trouwens heel wat controverse uit. In dit kleine boekje heeft Barthels zijn antwoord voor een zevenjarige omgewerkt tot een essay dat voor volwassenen bestemd is. Het is een heuse aanrader. Het boekje is bovendien heel aantrekkelijk geïllustreerd. Echt een kleine aanrader. (HG)

P. BARTHEL, Professor, bestaat God?, Amsterdam (AUP), 2017
9,95 EUR