Remediating McLuhan.

Marshall McLuhan behoort tot de meest invloedrijke mediawetenschappers en cultuurcritici van de 20steeeuw. Hij heeft een ganse generatie van studenten opgeleid die op een vrij pessimistische manier aankijken tegen de samenleving en de rol van de media daarin. Zijn boekUnderstanding Mediamaakte een wereldtournee. Het boek spreekt in dat verband over ‘McLuhanism’. Dat is een beetje jammer. De meesten onthouden zijn negatieve media-opvattingen, terwijl zijn oeuvre heel wat meer omvat. Zo heeft hij naar aanleiding van zijn opvattingen gefilosofeerd dat de media uitbreidingen zijn van de mens en dat de mens dus voor een belangrijk stuk de uitkomst van techniek is. Dit boek bundelt een aantal essays van een reeks mediaspecialisten die allen een specifiek kenmerk van de veelzijdige persoonlijkheid van McLuhan openbaren. Daar deze bundel de weergave van een wetenschappelijk congres is, zijn alle bijdragen in het Engels. (EN)

R. CAVELL, Remediating McLuhan., Amsterdam (Amsterdam University Press), 2016