Christian Divination in Late Antiquity.

De hele oudheid wordt gekenmerkt door het fenomeen van divinatie of toekomstvoorspelling. Onder invloed van de Greco-Romeinse cultuur hebben ook christenen die rituelen gepraktiseerd, ook al worden ze verboden door de kerkvaders en de kerkelijke overheden. Er zijn heel wat bewijzen gevonden van christelijke divinatie en die worden alle bijeengebracht in deze voortreffelijke academische studie. De auteur bestudeert de relatie tussen de pagane en de christelijke praktijken, de materiële overblijfselen van de rituelen, de teksten … en probeert te achterhalen waarom die rituelen gebruikt werden. Dat levert verrassende resultaten op met betrekking tot de religieuze volkscultuur van de christenen in de oudheid. Natuurlijk bestudeert hij de teksten van de tegenstanders die niet mals zijn voor hun geloofsgenoten aan de basis. En … sommige van die praktijken zijn zelfs op de canon van christelijke rituelen gekomen, zoals de incubatie! Zo bevat het boek nog wel enkele verrassingen. (MF)

R. WISNIEWSKI, Christian Divination in Late Antiquity., Amsterdam (AUP), 2020
105 EUR