Church and Belief in the Middle Ages. Popes, Saints, Crusaders.

Voor de studie van de geschiedenis van het Christendom blijven de middeleeuwen de meest fascinerende periode. Dat de kerk toen een prominente rol bekleedde in het leven van alledag, speelt daarbij zeker een rol. Maar wat geloofde men? Er gaapt een diepe kloof tussen onze geloofsbeleving en die van de middeleeuwer. In dit boek wordt de fascinerende link tussen heiligen, kruisvaarders en pausen belicht. De pauselijke administratie regelt de heiligverklaringen, onderzoekt mirakels en financiert de kruistochten. Heiligen worden gebruikt in de propaganda voor de kruistochten en dienen als back-up voor de pauselijke autoriteit. Af en toe werd een kruisvaarder heilig verklaard. Voor deze periode bestaat verrassend veel bronnenmateriaal zodat er een vrij duidelijk en genuanceerde reconstructie mogelijk is. Deze academische bundeling blijft natuurlijk een samenraapsel van diverse bijdragen (waarin gans Europa aan bod komt), maar een uiterst degelijke en uitgebreide inleiding zorgt toch voor eenheid. Het boeiendste gedeelte is voor mij het middendeel over heiligen en hun mirakels. Gedetailleerd wordt bestudeerd hoe heiligverklaringen de pauselijke autoriteit helpen uitbreiden en stabiliseren. Dat deel besteedt ook uitgebreid aandacht aan de middeleeuwse opvattingen omtrent mirakels en de verificatie ervan. Iets wat nog steeds actueel is in het canonisatieproces. Het boek is zonder enige twijfel een aanrader! (HG)

K. SALONEN (E.A.), Church and Belief in the Middle Ages. Popes, Saints, Crusaders., Amsterdam (AUP), 2016