Adriaen Brouwer. Meester van emoties. Tussen Rubens en Rembrandt.

Het is haast niet te geloven dat een meester als Adriaen Brouwer een overzichtstentoonstelling gekregen heeft in Oudenaarde, ware het niet dat hij daar vandaan kwam. Hij behoort tot de meesters van de eerste helft van de 17de eeuw, al is zijn oeuvre wel wat atypisch (om niet te zeggen ronduit bevreemdend). Hij leidt een kort en turbulent leven. Die intensiteit ligt vervat in de genrestukjes waarmee hij beroemd is geworden (al is die beroemdheid beperkt gebleven tot de Nederlanden, en dan nog vooral de Zuidelijke – een roman van Felix Timmermans is daar ook niet geheel vreemd aan). Los van die genrestukjes laten de auteurs zien dat Brouwer heel wat meer in zijn mars had. Hij is bijvoorbeeld een meester om emoties uit te drukken. Hij is ook de eerste die rokers uitbeeldt. Bovendien heeft hij niet enkel de beroemde genrestukjes in herbergen geschilderd. Hij kent ook de mythologie. Brouwer is met andere aan een heuse herontdekking toe en een boek als dit biedt daar de uitstekende gelegenheid toe. Voor de eerste keer krijgt hij een heuse monografie met een aandacht die het boerse en ludieke ver overtreft. Een heuse aanrader! (JG)

K. LICHTERT (RED.), Adriaen Brouwer. Meester van emoties. Tussen Rubens en Rembrandt., Amsterdam (AUP), 2018
29,99 EUR