Leven met de goden. Religie in de oudheid.

Religie is in de oudheid iets totaal anders dan nu. Nu is het een dienst aan God door liturgie en diaconie. In de oudheid is het vooral het uitvoeren van enkele rituelen. Bovendien worden diensten geleverd aan meerdere goden. Het is in die context dat het christendom ontstaat (iets waaraan de auteur ook een beetje aandacht schenkt). Enkele fenomenen zijn constant gebleven: corrupte priesters en religieuze intolerantie. De auteur is best goed gedocumenteerd. Ze levert een mooie synthese van een fenomeen dat inmiddels goed gekend en bestudeerd is, maar waarover in het Nederlands niet zo heel veel te vinden is. Het boekje is dan ook een welkome aanvulling op de vele boeken die over de oudheid verschijnen, maar die niet focussen op religie. Het is fascinerend vast te stellen hoe verschillend de toenmalige religie van de onze is. Het was in eerste instantie een uiterlijk gegeven en geen innerlijk ... (JG)

I. N.I. KUIN, Leven met de goden. Religie in de oudheid., Amsterdam (AUP), 2017