Vreemd vertrouwd. D middeleeuwse mens en zijn ideeënwereld.

Jozef Janssens heeft mij dertig jaren geleden de ogen geopend voor de ‘echte’ middeleeuwen. Het was met zijn prachtig boek De middeleeuwen zijn anders. Met dit boek doet hij eigenlijk net hetzelfde: heel wat vooroordelen en misvattingen m.b.t. de middeleeuwen weerleggen. Aan de hand van de beroemdste middeleeuwse literaire werken (waaronder Beatrijs, Van den Vos Reynaerde, Koning Arthur …) werkt hij veel haast onuitroeibare vooroordelen weg. Niet zelden gaat het om projecties van 19de-eeuwse en hedendaagse auteurs die hun wensen voor waarheid houden. In dit boek ontmoeten we ‘nuchtere’ middeleeuwers, ook op het vlak van het christendom. Er was misschien evenveel bijgeloof toen als nu! Maar ook stevig geloof. Janssens is niet alleen stevig vertrouwd met de literaire geschiedenis van de middeleeuwen, maar schrijft zelf ook bijzonder onderhoudend. Het boek is bovendien uitvoerig geïllustreerd. (ES)

J. JANSSENS, Vreemd vertrouwd. D middeleeuwse mens en zijn ideeënwereld., Amsterdam (AUP), 2018
39,99 EUR