Het katholicisme in Europa. Een geschiedenis.

Zo vaak verschijnen ze niet: kwaliteitsvolle overzichtswerken van het katholicisme. Deze Nederlands-Belgische samenwerking heeft geleid tot een handzaam historisch overzicht vanaf de kerstening tot nu. Het boek is heel overzichtelijk gemaakt en zeker niet bedoeld voor enkel specialisten. Binnen het beperkt aantal bladzijden focussen de auteurs zich op de kern. Aandacht gaat niet enkel naar de politieke geschiedenis (van de pausen), maar ook naar de geschiedenis van de spiritualiteit. Een opmerking: ze laten de geschiedenis van het iconoclasme starten met keizer Leo III, terwijl het eigenlijk onder zijn zoon van start ging. Leo werd er bij genomen in de latere apologieën om de hele dynastie in diskrediet te brengen. (ES)

K. SCHELLEKENS E.A., Het katholicisme in Europa. Een geschiedenis., Amsterdam (Boom), 2019
34,5 EUR