Verbijstering, veelheid, verschil. Fundamentele inzichten van actuele filosofen.

Iets zegt me dat dit een handboek filosofie voor het hoger onderwijs is. We krijgen een vijftal belangrijke recente filosofen (Nietzsche, Wittgenstein, Heidegger, Arendt en Lyotard) voorgeschoteld en hun denken wordt ruim gepresenteerd. Origineel is dat Vandenabeel niet begint met de (positieve) verwondering als uitgangspunt van de filosofie, maar met de verbijstering. Sedert de moderniteit valt er maar weinig te beleven waarover men zich kan verwonderen. In tegendeel: we constateren veelheid, onoverzichtelijkheid, onverklaarbaarheid, toeval, conflict ... Net die vijf filosofen zijn ernstig bezig met die thematiek en proberen die diversiteit en het geweld dat eruit voortkomt te begrijpen. Vandenabeele poogt die uiterst ingewikkelde filosofen (zeker Wittgenstein en Heidegger) voor een ruimer publiek toegankelijk te maken en daar slaagt soms in. Niet altijd evenwel ... (ES)

B. VANDENABEELE, Verbijstering, veelheid, verschil. Fundamentele inzichten van actuele filosofen., Kalmthout (Pelckmans Pro), 2019
25 EUR